Länkar

Facilitering

är konsten att leda en grupp människor

genom processer

mot överenskomna mål

på ett sätt som skapar

delaktighet,

ägarskap

och

kreativitet

hos alla deltagare.

Copyright © 2010 Ylva Wall Effekt AB.
All Rights Reserved.
Logga in