Vill du öka engagemanget, kreativiteten och effektiviteten vid dina möten?

Välkommen till Ylva Wall Effekt

Ibland känns det svårt att genomföra bra arbetsmöten. Rollerna i gruppen är befästa, mötesmönstren för väl etablerade och det kräver stor ansträngning att få in nya vinklingar och kreativitet i diskussion och resultat.
Under möten kan man "köra fast", hindras av uppenbara eller osynliga konflikter, hamna i tidsödande ovidkommande diskussioner eller bara tappa energi.
Alla har nog någon gång varit på möten som är riktigt tråkiga och dessutom resultatlösa. Kanske har du till och med undrat varför du var där?

Hur bra är dina möten?
Ställ dig relevanta frågor och ta tempen på dina möten – klicka på "Mötestemperatur".

Lägg några minuter på att uppskatta hur mycket tid du och din grupp spenderar vid mötesbordet och vad det innebär för kostnad under till exempel en månad. Ställ dig sedan följande frågor:

  • Är det en god investering?
  • Finns det utrymme att få ut mer av den investerade mötestiden?
  • Kan ett effektivt mötesupplägg innebära både bättre resultat och minskad tidsåtgång?

Vilken hjälp kan vi få?
Ylva Wall Effekt hjälper dig att facilitera dina möten och göra dem till en effektiv och rolig mötesverkstad! Läs mer under "tjänster".

Facilitering

är konsten att leda en grupp människor

genom processer

mot överenskomna mål

på ett sätt som skapar

delaktighet,

ägarskap

och

kreativitet

hos alla deltagare.

ylva_start

 

pic_right

Copyright © 2010 Ylva Wall Effekt AB.
All Rights Reserved.
Logga in