Tjänster

Facilitering & mötesverkstad

Några exempel på möten då det kan vara värdefullt att ta hjälp av en facilitator

Planering

• Implementering

Beslutsprocesser

Förbättringsarbete

Förändringsarbete

• Omorganisationer

Du vill markera och höja prioritet på arbetsmötet

Skapa vi-anda i gruppen

En facilitator ser till att ditt arbetsmöte blir en investering!

En facilitator har specialkompetens på mötesupplägg och mötesledning. Under mötesledningen har facilitatorn sitt fokus på processen vid mötet, ej sakfrågan. Facilitatorn bidrar med ett neutraliserande ledarskap. Facilitatorn värderar inte resultatet av arbetet, endast vägen dit, och behöver därför inte ha djup kunskap inom det område som ska genomarbetas. Det innebär att tjänsten fungerar lika bra i alla branscher.

Vilken nytta kan du ha av en facilitator?

Du kommer till dukat bord och slipper avsätta tid till förberedelser.

Skräddarsydd mötesdesign utifrån mötets syfte och mål.

Tiden används effektivt och fokuserat.

Annorlunda mötespedagogik som stimulerar inspiration, interaktion, kreativitet – kan till och med kännas roligt!

Facilitatorn är mötesledare vid mötet och ser till att ALLA är delaktiga på samma villkor – inklusive chef/ledare.

Beslut fattas via en katalyserande process, väl genomarbetade och får ”höjd och bredd”.

Facilitatorn ansvarar för protokollet under mötet och omarbetar det till dokumentation. Den speglar arbetsgången väl och ger stöd för fortsatt arbete och uppföljning.

 

Vill du öka engagemanget, kreativiteten och effektiviteten vid dina möten?

Kontakta mig för att diskutera mötesledning – jag bidrar gärna med effekt! 

h1_tjanster

 

h2_tjanster

 

h3_tjanster

 

h4_tjanster

Facilitering

är konsten att leda en grupp människor

genom processer

mot överenskomna mål

på ett sätt som skapar

delaktighet,

ägarskap

och

kreativitet

hos alla deltagare.

Copyright © 2010 Ylva Wall Effekt AB.
All Rights Reserved.
Logga in